Strumień • Gabinet Psychoterapii Gestalt • Małgorzata Korzeniowska

O mnie

O mnie


Nazywam się Małgorzata Korzeniowska. Jestem psychoterapeutą Gestalt, psychosomatykiem i terapeutą pedagogicznym. Odkrywam bogate możliwości łączenia dotychczasowych doświadczeń w pracy terapeutycznej z zastosowaniem podejścia Gestalt do budowania autentycznego kontaktu i dialogu z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Gestalt to dla mnie koncepcja filozoficzno-psychologiczna, praca i pasja, narzędzie do pracy, a przede wszystkim sztuka autentycznego bycia „właśnie Tu i właśnie Teraz”.

Małgorzata Korzeniowska


W trakcie sesji szanuję indywidualność i autonomię procesów rozwoju osobistego każdej osoby. Zachęcam do kontaktu z własnymi zasobami, zaciekawienia się możliwością zmiany oraz poszerzenia perspektywy.
Dbam o przestrzeń i bezpieczeństwo w relacji.


Kwalifikacje:

 • dyplomowany psychoterapeuta: Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt – studia podyplomowe, ukończone 4 letnie całościowe szkolenie Psychoterapii Gestalt w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, która posiada rekomendacje i stosuje kodeks etyczny EAGT – (European Association for Gestalt Therapy) i PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt);
 • psychosomatyk: Studia Podyplomowe „Psychosomatyka i Somatopsychologia” ukończone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu;
 • terapeuta pedagogiczny: Studia Podyplomowe „Terapia Pedagogiczna” ukończone na Uniwersytecie Zielonogórskim;
 • pedagog: Studia magisterskie „Pedagogika” ukończone na Uniwersytecie Zielonogórskim;
 • posiadam rekomendacje Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu.


Małgorzata Korzeniowska uzyskała Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt. „European Association for Gestalt Therapy. The European Certificate of Gestalt Psychoterapy has completied trainig and acquired expertise in Gestalt Therapy in accordance with the regulations of the European Association for Gestalt therapy”.


Tym samym ukończyła szkolenie i zdobyła wiedzę specjalistyczną w zakresie terapii Gestalt, zgodnie z przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.


Uczestniczyłam w kursach, seminariach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach w zakresie szeroko rozumianej psychoterapii w wymiarze 433 godzin, z czego do najważniejszych zaliczam:

 • „Rodziny wieloproblemowe – strategie działania w oparciu o myślenie systemowe”;
 • „Alterkariera”;
 • „Czego nauczyły mnie dzieci… praca z dziećmi w nurcie Gestalt”;
 • „Mądrość życiowa Wassylisy. Metafora i bajka w pracy terapeutycznej” – Polski Instytut Eriksonowski;
 • kurs z zakresu Psychologii Ogólnej i Stosowanej;
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Specjalnej;
 • „Akademia Pogodnej Szkoły” – certyfikat upoważniający do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień. Zespół Szkoleniowy „Mrowisko” Gdańsk.


  Doświadczenie zawodowe:

  • korzystam z regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów;
  • współpracuję z Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja” w Zielonej Górze, Zespołem Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, Ośrodkami Pomocy Społecznej;
  • współpracowałam z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli – kierunek „Terapia Pedagogiczna”;
  • współpracowałam z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami prowadząc warsztaty i treningi rozwoju osobistego.


   Zainteresowania:

   • kultura ludowa (od 8 lat śpiewam białym głosem pieśni archaiczne w Grupie „Drewno”);
   • uczestniczę w warsztatach śpiewu pieśni ludowych różnych narodów;
   • inspirację czerpię z natury, która mnie zmienia i przypomina o tym, co ważne, dobre i piękne.