O mnie

O mnieNazywam się Małgorzata Korzeniowska. Jestem psychoterapeutą Gestalt, psychosomatykiem i terapeutą pedagogicznym. Odkrywam bogate możliwości łączenia dotychczasowych doświadczeń w pracy terapeutycznej z zastosowaniem podejścia Gestalt do budowania autentycznego kontaktu i dialogu z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Gestalt to dla mnie koncepcja filozoficzno-psychologiczna, praca i pasja, narzędzie do pracy, a przede wszystkim sztuka autentycznego bycia „właśnie Tu i właśnie Teraz”.

Małgorzata Korzeniowska

W trakcie sesji szanuję indywidualność i autonomię procesów rozwoju osobistego każdej osoby. Zachęcam do kontaktu z własnymi zasobami, zaciekawienia się możliwością zmiany oraz poszerzenia perspektywy. Dbam o przestrzeń i bezpieczeństwo w relacji.


Kwalifikacje:

psychoterapeuta: Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt (IV, ostatni rok studiów) w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, która posiada rekomendacje i stosuje kodeks etyczny EAGT – (European Association for Gestalt Therapy) i PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt),
psychosomatyk: Studia Podyplomowe „Psychosomatyka i Somatopsychologia” ukończone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu,
terapeuta pedagogiczny: Studia Podyplomowe „Terapia Pedagogiczna” ukończone na Uniwersytecie Zielonogórskim,
pedagog: Studia magisterskie „Pedagogika” ukończone na Uniwersytecie Zielonogórskim,
• posiadam rekomendacje Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu.

Uczestniczyłam w kursach, seminariach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach w zakresie szeroko rozumianej psychoterapii w wymiarze: 433 godzin, z czego do najważniejszych zaliczam:

• „Rodziny wieloproblemowe – strategie działania w oparciu o myślenie systemowe”,
• „Alterkariera”,
• „Czego nauczyły mnie dzieci… praca z dziećmi w nurcie Gestalt”,
• „Mądrość życiowa Wassylisy. Metafora i bajka w pracy terapeutycznej” – Polski Instytut Eriksonowski,
• kurs z zakresu Psychologii Ogólnej i Stosowanej,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Specjalnej,
• „Akademia Pogodnej Szkoły” – certyfikat upoważniający do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień. Zespół Szkoleniowy „Mrowisko” Gdańsk.

Doświadczenie zawodowe:

• korzystam z regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów,
• współpracuję z Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja” w Zielonej Górze, Zespołem Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
• współpracowałam z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli – kierunek „Terapia Pedagogiczna”,
• współpracowałam z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami prowadząc warsztaty i treningi rozwoju osobistego.

Zainteresowania:

• kultura ludowa (od 8 lat śpiewam białym głosem pieśni archaiczne w Grupie „Drewno”),
• uczestniczę w warsztatach śpiewu pieśni ludowych różnych narodów,
• inspirację czerpię z natury, która mnie zmienia i przypomina o tym, co ważne, dobre i piękne.