Strumień • Gabinet Psychoterapii Gestalt • Małgorzata Korzeniowska

Inspiracja

Inspiracja


 „Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj.
Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie.”

Fritz Perls


Paradoksalna teoria zmiany F. Perlsa głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być.

„Wzrastać jak drzewo, które nie ponagla swoich soków i stoi ufnie wśród wiosennych burz, bez obawy, że lato mogłoby nie nadejść. Przyjdzie przecież.”

Rainer Maria Rilke (z książki „Listy do młodego poety”)

„Na szczęście ta sama energia, która powoduje wystąpienie objawów traumy, potrafi dać nam poczucie siły i mądrości oraz umożliwić zdrowienie, gdy się ją odpowiednio zmobilizuje i ukierunkuje. Wyleczona trauma jest wielkim darem, sprowadza nas z powrotem do świata natury, rytmu narastania i opadania, harmonii, miłości i współczucia. Pozwólmy ciału, by mówiło, co myśli!”

Peter A. Levine, Ann Frederick (z książki „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy”), twórca nurtu Somatic Experiencing

Małgorzata Korzeniowska

Pozwolić zmianom płynąć, ponieważ są one potwierdzeniem naszego istnienia.

Zapraszam do spotkania w gabinecie osoby zainteresowane rozwojem osobistym, ciekawe siebie, swojego niepowtarzalnego głosu. Chętne do odkrywania swoich własnych, autonomicznych, nieznanych dotąd obszarów.